понеделник, 21 март 2022 г.

АНТИ-ХАПЧЕТА ПРОТИВ АВТОИМУННИТЕ БОЛЕСТИ

 

СИСТЕМНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ, НАРУШАВАЩИ БИОХИМИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ И АКТИВИРАЩИ АВТОИМУННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ЛЕЧЕНИЕ И АВТО-ЛЕКАРСТВА ЗА АВТОИМУННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ.

Днес автоимунните заболявания играят съществена роля в световната икономическата, политическата и социалната действителност. Тяхното безсимптоматично развитие и установяване в късен етап (от 3 до 10 години след възникването им) създава благоприятна среда за развитието на редица съпътстващи епидемиологични заболявания, причинени от вируси като грипа и коронавирусите, дори и в хората, чийто организъм не проявява автоимунна активност. Автоимунните заболявания днес са засегнали над 50% от здравето на представителите на световните правителства и над 30% от световното население, независимо, че статистическите данни за регистрираните случаи са едва 3% до 6% сред населението на отделните държави.

С какво са характерни автоимунните заболявания?

Същността на автоимунните заболявания е изразена в „активна отбрана на имунната система срещу собственият си организъм”, причинявайки остри или хронични възпалителни процеси, в които са въвлечени редица имунни клетки. Тяхната действителна физиологична проява се отключва внезапно, въпреки че процесът е активиран години преди забележителната им изява и диагностициране. Самият процес на диагностициране и определяне типа на автоимунното заболяване е труден и сложен и често съпътстван от заблуждаващи заключения, пренебрегващи основната причина за заболяването. Така медицината и фармакологията често са принудени да въздействат върху последствията без да могат действително да достигнат до техния източник, а често и задълбочавайки влошеното здравословно състояние на страдащия пациент.

Какво кара имунната система да се обърне срещу собственика си?

Човекът е създаден да бъде здрав, силен и добър проводник и генератор на Жизнената енергия, подобно на всяко живо същество и растение на планетата Земя. Единственото превъзходство на човек пред останалите живи организми на планетата е сложната структура и функционалност на човешкият мозък. Именно с нашия мозък ние успяваме да преобразуваме  действителността такава, каквато я виждаме чрез нашите мисли и желания.

Човешкият мозък е генератор и излъчвател на мощни електромагнитни енергии. Така, осъзнавайки силата в себе си, човек допуска да се идентифицира със самия творец, но често пренебрегвайки добрата и чиста творческа воля – източник на самата Жизнена енергия, даваща живота на нашата планета.

Почувствало мощността на силата, Егото на Човека е склонно да счита, че то е единственият неин собственик и източник. През по-голямата част от живота си, особено в младостта и съзряването си, Човек счита, че е всеможещ, и всесилен и полага огромни услия да наложи своя идеал над другите – да бъде пример в обществото, без да се замисля каква е същността на личният му душевен стремеж и от какво всъщност имат нужда другите хора, пред които непреодолимо желае да се изяви.

Всеки човек се стреми към своя идеал, но малцина са тези, които се осмеляват да претендират, че са самият идеал, пренебрегвайки душевните, духовните и човешките ценности и дара на самия Живот. По ирония на съдбата, обаче, болезненото отключване на автоимунните заболявания се случва точно тогава, когато спрем да преследваме идеалите си...

Днешната действителност, която сме създали като среда на нашия живот, непрекъснато провокира критицизъм и негативизъм в съзнанието и действията на хората, създаващи от своя страна благоприятни условия за развитие на сложни и нелечими заболявания.

Отричайки съществуването на Висшата сила извън себе си, човешкото Его само поставя началото на своите физически и психични страдания. Неговата имунна система започва да полага огромни услия, за да му покаже, че то не е самостоятелна и себедостатъчна единица, определяща живота и съдбата спроед егоестичните си виждания, били те и най-идеалните. Защото нашата имунна система служи единствено на балансиращият принцип на Жизнената енергия, благодарение на който животът се проявява.

Всяко Его иска да е като Бог и да властва над обстоятелствата, но трудно допуска Бог да се прояви чрез него с цялата си красота, чистота, сила, доброта, знание, мъдрост, смирение, истина, милост, състрадание, прозрение.

Когато блокираме тази Божествена енергия свободно да протичяа през нашата същност, ние сами активираме автоимунните заболявания в мислите и в телата си.

Обвиняваме имунната система за автоимунните заболявания, но не виждаме и дори отричаме личните си автоимунни прояви.

Световната здравна организация например, определя редица характерни причини за автоимунните заболявания, като: замърсена околна среда, генетична онаследеност, неправилно хранене, слънчева радиация, стрес, наднормено тегло и т.н. – все обстоятелства, които днес са сочени като най-честите причини за хроничните заболявания от всякакъв характер. Но ако си позволим да погледнем истината в очите, ще си признаем, че това са все следствия от нашите неразумни действия и стремежи към егоестичен комфорт и удобство, които на практика създават благоприятната среда за болезнената изява на автоимунните заболявания.

Болезнената проявата и епидемиологичното разпространение на автоимунните болести сред световното население са физическият израз на масовото заболяване на личността – на нейните психическа, умствена и духовна същности. Автоимунните заболявания сигнализират късно за себе си, често преминават едно в друго или се проявяват едновременно в засегнатия индивид, в някой критичен момент от живота му.

В таблицата по-долу са представени някои от най-често срещаните автоимунни заболявания днес, струващи милиарди валутни единици на световните здравно-осигурителни институции и страдащите пациенти за закупуване на медикаменти, поддържащи, но нелекуващи тези състояния.

Цените и производителите на  конвенционалните средства и методи са известни, но цената и авторът на заболяването и неговото авто-лекарство са строго индивидуални:

 

Заболяване

Психологична проява/навик

/ Волеви отговор /реакция

Засегнат активиращ орган

Хормонален биохимичен израз

- Имунен отговор

Авто-лекарства за авто-имунните заболявания

Псориазис

Стремеж към перфекционизъм /

Страх от провал

Щитовидна жлеза

Тирозин киназна активност -
Б-клетки/

Дендритни клетки

Приемане на истината, освобождаване на страха

Спондилит

Идеализъм /

Страх от негативна реалност

Черен дроб

Алкална фосфатаза -

С-реактивен протеин

 

Освобождаване на страха, Активиране на положителната воля

Артрит

Консерватизъм /

Стремеж към сигурност, страх от промяна

Панкреас

Жлъчни киселини -

TNF-a тумор некротичен фактор алфа

Търсене и прилагане на нови конструктивни начини за изява и реализация

Рак

Предубеденост

Непреклонност  /

Пренебрегване на душевния стремеж (личен или на другите)

Далак

Лактат-дехидрогеназа

(ЛДХ) -

АСЕ – атгиотензин-конвентиращ ензим

Освобождаване на егото, Подпомагане  реализацията на  душевния стремеж

Диабет

Прилагане на справедливостта /

от стремеж към лична сигурност и самосъхранение

Сърце

Кръвна захар / серотонин -

Инсулин

 

Прилагане на чистота и състрадание в мислите, действията и чувствата, Следване на съвестта

Подагра

Себедоказване /

Неадекватно прилагане на сила и власт

Бъбреци

Повишен синтез на пурини -

Пикочна киселина

Балансиране на жизнените енергии, блокиране на деструктивната енергия

 

В таблицата са представени най-чето срещаните автоимунни заболявания, засягащи петте основни Ин-органа в човешкия организъм. Белите дробове, като проводници на прана, Духовната енергия и Висшия разум, са основните потърпевши при всяка една автоимунна проява. Независимо, че често липсват медицински данни за белодробно увреждане, една от основните причини за автоимунните заболявания е именно нарушеният обмен на белодробната енергия в организма.

Таблицата представя главно автоимунни заболявания, характеризиращи се предимно с физически и физиологични изменения и страдания, но не са за пренебрегване и тези автоимунни заболявания поразяващи психичното и умствено здраве, като Алцхаймер, депресия, шизофрения и други.

Кои са най-честите предвестници на появата на автоимунни заболявания?

Когато тези състояния не се овладеят и предотвратят навреме, в организма настъпват необратими генетични и автоимунни промени. Всички медикаментозни лечения на автоимунните заболявания са насочени към потискане и блокиране именно на тези промени, които обаче са настъпили далеч преди диагностициране на самото заболяване. Основното преимущество на конвенционалните методи за лечение е временното овладяване на болката, често за сметка на сериозни странични дегенеративни процеси и рязко влошаване на състоянието на пациента.

Ако анализираме внимателно представените психологични и физиологични характеристики на основните автоимунни заболявания ще открием, че именно молекулите, синтезирани в отговор на автоимунната реакция на неадекватната психологична проява, са лекарството, от което има нужда Егото за да се излекува от страховете, амбициите и предразсъдъците, които всъщност са предизвикали заболяването. В мига, в който човек осъзнае същността и посланието на заболяването, преодолее страха и коригира нагласата си, имунната система спира да произвежда тези молекули и болката изчезва, а с нея постепенно и самото автоимунно заболяване. Неслучайно автоимунните заболявания имат и сезоннен характер – обострят се в студените и влажни дни и затихват при спокойно и ясно време. Тоест вътрешната нагласа и добро настоение са от съществено значение за овладяване на болестите, но в никакъв случай не трябва да виним лошото време за лошото си настроение, а напротив.

Когато се стремим единствено към потискане на болката и блокираме по химичен път синтеза на авто-имунните молекули в тяхната активна фаза, на практика блокираме самия оздравителен процес, възпрепятствайки Егото само да достигне до правилните и нужни лечебни методи за преодоляване на автоимунното заболяване.

Тази статия е създадена като практически пример за работа с АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО и няма претенцията да дава здравни съвети за лечения на автоимунните заболявания, а напротив - подчертава индивидуалния характер на лечебния процес.

Към сайта на КНИГАТА                Към книгата в блога АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО     

 


сряда, 17 ноември 2021 г.

Алхимия на „Корона-вируса”

 

Алхимия на „Корона-вируса”

Днес Светът е изправен пред предизвикателството наречено „Корона-вирус”, с който, по ирония на съдбата, човечеството съжителства вече 10 000 години на Земята. Как и какво провокира този вирус да се превърне в заплаха за нашия живот? - можем само да гадаем. Факт е, че днес, не нашият интелект, а именно „Корона-вирусът” ни заставя да направим преоценка на „идеалите”, които сме допуснали да ни управляват. Факт е, че „Корона-вирусът” разби редица социални, икономически, политически, медицински, семейни и религиозни постулати в системите, които сме си изградили за да живеем модерно, удобно, здравословно и комфортно на тази Земя. Днес един микроскопичен вирус ни принуждава да направим глобален анализ на устоите на съвременната ни високотехнологична цивилизация и на човешката си същност.

Една стара Зен-будистка поговорка гласи: „Добрата търговия прави хората щастливи”. Търговският обмен е въведен в социалния живот на човека още от дълбока древност, с цел размяна на равностойни едни на други блага, когато обществата разменяли стоките, които произвеждали, за такива, от които се нуждаели. По-късно била въведена и паричната единица, с която можели да купуват стоки, без да се налага да превозват и разменят обемни товари по света... Днес търговията е залегнала в почти всички аспекти на нашето съществуване. Няма нещо, което да не се продава и купува. Вече си имаме и виртуална валута. И все пак трудно бихме могли да отговорим с „Да” на въпроса: „Щастливи ли сме от тази търговия?” Когато се стремим да приравним паричната единица с жизнените блага, без да сме я остойностили, а като й прибавяме всякакви добавени стойности, от които, освен това, и да печелим, ние създаваме нездравословен обмен, който причинява болестите в обществото. Днес сме готови да разменим почти всичко за пари, с които да осигурим чисто физическото си присъствие на Земята. Сякаш, за да си купим последния билет за влака, заминаващ за „обещаната виртуална страна на чудесата”, без да забелязваме как желанията ни се превръщат в ненужни страдания, които всъщност остойностяват паричната единица до цената на живота. Захвърляме „талантите”си на бунищата, с които тровим Земята, а след това с болка се надяваме, че някой ден..., Някой ще дойде и ще откупи обратно продаденото ни щастие. Когато поставяме продажна цена на живота, ние сами вкарваме собственият си живот и днешния свят в ликвидация. И когато се казва „изкупувайте Времето”, най-скъпият дар, който ни е даден тук на Земята, то е: „пристъпвайте с търпение към всяко нетърпение”. Защото когато душите са в плен на материалните придобивки, без да създаваме, „да купуваме” и да се грижим за благата, от които наистина имаме нужда, тялото и Духът заболяват и независимо от постиженията на Медицината, болестите стават все по-неизлечими. Въпреки, че тази книга не визира последните научни открития за пандемията на 2020, наръчникът ни дава ключовите кодове на здравия имунитет, с които не само да устоим на Световната криза, но и да разгадаем посланието, което „Корона-вирусът” носи на Света.

София, февруари 2021

Встъпление към книгата "АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО" - системата на ИнхибирелА за контрол и профилактика на 100-те болести

 

АЛХИМИЯТА
е магическа трансформация на простите елементи в по-сложни и съвършени същности, като за целта е нужен "ФИЛОСОФСКИЯТ КАМЪК", ​за който мнозина от стотици години говорят, но никой никога не го е виждал....

Днес, Корона-вирусът е влязъл в ролята на "философският камък", отронил се от Короната на нашето Съзнание, ​за да се превърне в препъни камък по пътя към благополучието ни....
или ще се окаже, че действително е  "философският камък за Световна или лична трансформация"?!

Ваксината

Корона-вирусът дойде за да осъществи тази отдавна отлагана трансформация в човека.
И колкото повече се опитваме да заобикаляме тази истина с безразличие или с ваксини, а още повече и да печелим в брой от създалата се ситуация на световна пандемия, то Той – „Корона-вирусът” ще заобикаля и мутира заедно с нас, докато не преминем на по-висока вибрация и не осъществим трансформацията към по-добрата си версия....
или докато мутацията не превземе „безце(Л)/нният ни Живот”...

 Изтеглете спешните мерки против коронавирус:            Към блога на АЛХИМИЯ НА ЗДРАВЕТО:

 


 

петък, 16 януари 2015 г.

ЗА ЗДРАВИ БЕЛИ ДРОБОВЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

КАК ДА ВЪЗСТАНОВИМ И УКРЕПИМ ЗДРАВЕТО НА БЕЛИТЕ ДРОБОВЕ ПРЕЗ ЗИМАТА?
Зимата е сезонът, през който белите дробове са най-уязвими, но и сезонът даващ най-много възможности за каляването и укрепването им. Чистият и свеж въздух, повишената влага през зимата оказват изключително укрепващо въздействие, а студа държи вирусите настрана. "Отоплителният сезон" обаче, произвеждащ редица вредни газове, които се задържат в долните слоеве на атмосферата, поради повишената влага и студ, е пагубен за дихателните органи. Ето някои лесни начини за укрепване, каляване и оздравяване на белите дробове през зимата:
1. Облечете се добре през някой слънчев зимен ден и се опитайте да релаксирате на слънце за около 30-40 мин. Дишайте дълбоко, задържайте въздуха за 20-30 секунди и издишайте бавно, в продължение на 10-15 минути.
2. Не пропускайте зимния туризъм в планината, ските и кънките. Внимавайте, да не се запотявате, за да не предизвикате настинка.
3. Правете редовни разходки в парка или извън града на открито.
4. Пийте закаляващи белите дробове чайове - възползвайте се от благотворната рецепта за здрави бели дробове, която е подходяща при настинка, бронхити, кашлица, възпалителни процеси на дихателните пътища, и има антиканцерогенно и антиоксидантно действие..
Белият цвят укрепва и пречиства белите дробове, оранжевият и жълтият ги стимулират и оздравяват. През зимата хапвайте често моркови, тиква, сушени плодове, сурови бадеми, орехи и други ядки - те имат антиоксидантно, имуноукрепващо и пречистващо въздействие върху белите дробове.
Повече за това, как да сме здрави и свежи през зимата:http://www.inhibirela.com/Zdavi%2BSveji.php

петък, 4 юли 2014 г.

ЦЕЛУЛИТНИТЕ КЛЕТКИ - ДЕПА НА ТОКСИНИ

ОСНОВНИ ПРИЧИНИ ЗА ПОЯВАТА НА ЦЕЛУЛИТ
Целулитът засяга 90% от жените и 10% от мъжете. Предпоставки за появата му са: заседналия начин на живот, неправилен двигателен и хранителен режим, прекомерната употреба на сол и алкохол, недостатъчния прием на вода, небалансирано хранително меню, преяждане, стрес, и т.н.
Тези нездравословни навици, често водят до забавяне на метаболизма, лимфен застой, нарушено храносмилане, задържане на течности и други неприятни физически състояния, които често предизвикват появата на целулит и/или развитие на други метаболитни нарушения като: наднормено тегло, диабет, запек, хормонален дисбаланс; сърдечно-съдови заболявания, като разширени вени, атеросклероза; опорно-двигателни нарушения като артрити, плексити, остеопороза и т.н.
Ежедневно в тялото ни постъпват огромно количество токсини поети от въздуха, който дишаме, водата, която пием и храната, която ядем. Основната причина за появата на целулит и трупане на излишни килца е забавеният клетъчен метаболизъм, вследствие на абсорбираните токсини, които организмът не е в състояние да изхвърли.
Токсините унищожават важни за детоксикацията и обмяната на веществата микроелементи и витамини, вследствие на което забавят метаболизма в клетките и по този начин лишават организма от естествената му способност да се самопречиства.


КАК 5-ТЕ НАЙ ПРЕПОРЪЧВАНИ ПРАВИЛА ЗА БОРБА С ЦЕЛУЛИТА, МОГАТ ДА СПОМОГНАТ ДА СИ НАПРАВИМ ТВЪРД И ДЪЛГОТРАЕН ЦЕЛУЛИТ?!!!

Правило № 1: Преминаваме на салати, но забравяме за нитратите. Салатите съдържат много фибри, витамини и микроелементи, които наистина спомагат за детоксикацията на целулитните клетки, но прекалено високото количество нитрати забавя клетъчната обмяна и спомага за задържгането на токсични течности в целулитните депа. В това отношение много полезни, но и толкова вредни са зеленолистните салати, и особено айсберга. Чистите, свежи и добре изкиснати марули са предпочитани в борбата с целулита.
Правило № 2: "Наливаме" се с вода повече от 2 литра на ден, а не сме намалили солта и храната. Прясната вода в достатъчно количество е незаменим съюзник в борбата с целулита. Когато обаче в организма има настъпил лимфен застой и/или забавен метаболизъм, вследствие на прекомерни интоксикация, прием на сол, храна, или нарушена бъбречна функция, излишната вода допълнително "издува" клетките, лимфата, кръвоносните съдове и корема.
Правило № 3: Започваме да тренираме интензивно, а не сме се разделили с излишните килца. Интензивните тренировки от една страна стимулират мускулатурата, кръвообращението и изгарянето на излишните мазнини, но от друга могат значително да забавят метаболизма и да стимулират образуването на целулит в зоните около мускулите (на бедрата, прасците и подбедриците например). Това е особено забележимо, когато не сме редуцирали излишните килца. Защо това е така? Когато мускулатурата "работи" - тя се храни, но същевременно изхвърля и много отпадни вещества и токсини - особено млечна и пикочна киселина, които имат свойството да се отлагат в меките тъкани и около костната система. Именно тези две вещества предизвикват и мускулната треска, но също така спомагат и за образуването на целулита. Когато разполагаме и с излишни килца, вследствие на интензивните тренировки, в организма ни се отделя двойно-тройно по-високо количество токсини, които допълнително забавят метаболизма и клетъчната обмяна. Често появата на твърд целулит върху или около мускулите, вследствие на интензивни тренировки, се тълкува като "превръщане на мазнините в мускули", което на практика е напълно невъзможно.
Правило № 4: Хапваме често за усилване на метаболизма, а забравяме да изпразним дебелото черво. Честото хапване наистина усилва метаболизма и спомага за по-бързото изгаряне на излишните мазнини, но при строго определено количество и качество на храната. Освен това честото хапване би трябвало да стимулира и честите изхождания през деня. Ако хранате не е подбрана правилно, или се пропуска редовно изхождане, това може да доведе до затлачване и гниене в червата, а от там и до забавяне на метаболизма, подуване и лимфен застой.
Правило № 5. Преминаваме на кисело мляко против подуване, а не забелязваме лимфния застой. Киселото мляко е незаменимо, тъй като действително стимулира перисталтиката на червата и възстановява стомашно-чревната флора. Всекидневната му консумация, обаче, натоварва функцията на далака, а от там предизвиква и застой в лимфата, спомагайки за образуването на "портокалова кожа".

НА КРАТКО:
Когато тялото не изхвърля ефективно токсините и неусвоените мазнини, ги натрупва като защитна реакция в мастните клетки в долния слой на дермата, където заедно с отпадни вещества и течности образуват целулит и излишна маса. В резултат на това производството на колаген и еластин се нарушава, мастните клетки започват да се слепват и разрастват, като образуват допълнителна фиброзна тъкан, в дермата се задържат все повече течности, нарушава се целостта на горния слой на епидермиса, което се характеризира като "портокалова кожа". 

"БЕЗ ЦЕЛУЛИТ!" - ПРИЗИВ ЗА ЗДРАВЕ!
Често третираме отношението към целулита като излишна проява на суета, пренебрегвайки сериозните последствия от по-тежките му форми на развитие – фиброзен и възлест целулит, като предпоставка за възникване на съпътстващи заболявания.

Ето защо първите три най-важни стъпки в борбата срещу целулита и наднорменото тегло са:
  • редовната детоксикация,
  • преодоляването на лимфния застой и
  • нормализирането на метаболизма.

 БЕЗ ЦЕЛУЛИТ СЛЕД 7 ДНИ!
Добре подбраното меню и правилният хранителен режим могат да допринесат за редуциране на целулита с цели 30% до 50%. Късното вечерно хапване след 20.00 часа натоварва черния дроб и далака, нарушава правилното храносмилане и често предизвиква застой и подуване, вследствие на токсините от недобре усвоената храна, които директно се отлагат в целулитните депа още на сутринта... 

Кратките (20-30 минутни) интензивни тренировки през ден стимулират мускулатурата, регулират хормоналния баланс, изхвърлят токсините и спомагат за разграждането на мазнините. Сауната и парната баня подпомагат детоксикацията на организма. Активното и динамично ежедневие с балансирано движение всеки ден, ходенето и плуването са незаменими в антицелулитната борба и могат да намалят образуването на целулит с цели 25% до 40%. Всекидневната сутрешна гимнастика за раздвижване на ставите и разтягане на мускулатурата улеснява изхвърлянето на млечната и пикочна киселина. 

Активната почивка, чистият въздух, приемът на достатъчно вода и редовното изпразване на дебелото черво "държат" целулита на страна. Редовното недоспиване, липсата на кислород и чиста вода, и застоя в организма, могат да допринесат за образуването и развитието на целулит с цели 30% до 45%. 

Борбата с целулита е постоянна и изисква режим, упоритост и  любов към самите себе си. "Да се отървеш от целулита"  не е просто капризна прищявка, а призив за Здраве!

Повече за правилното хранене, за симптомите на лимфен застой и нарушен метаболизъм, и за най-новият, ефективен и бърз метод срещу целулита можете да прочетете тук: БЕЗ ЦЕЛУЛИТ СЛЕД 7 ДНИ! http://inhibirela.com/Stop-Cellulite.php

вторник, 25 март 2014 г.

ПОЛИФЕНОЛИТЕ - ДИЕТИЧНИ АНТИОКСИДАНТИ - ТАЙНИ ПАЗИТЕЛИ НА НАШЕТО ЗДРАВЕ И ДЪЛГОЛЕТИЕ

 

Естествените полифеноли

Диетични антиоксиданти за Здраве и Дълголетие:

Още от началото на 20 век, съвременната фитотерапия е открила и изследва, с непрестанно нарастващ интерес, полезните свойства на фенолните съединения, поради техният неизчерпаем резерв от благотворни ефекти върху здравето и качеството на живот, но най-вече порадиестествените им свойства да активират оздравителния процес при различни заболявания. Тази група от химично сродни вторични растителни метаболити, характеризира над 8000 вида полифенолни разновидности, които се класифицират в четири основни групи според химическата им структура: фенолни киселини, флавониди, стилбени и лигнани. Полифенолите са натурални съединения, съдържащи се в плодовете, зеленчуците,  зърнените храни и напитки.  Плодове като грозде, ябълки, круши, череши, ягодоплодни,  съдържат около 200–300 mg полифеноли на 100 g свежо тегло. Чаша червено вино, кафе или чай съдържат около 100 mg. Зърнените и бобовите култури, а също и натуралния шоколад, съдържат значителни количества полифеноли. Обикновено полифенолите в храните се отличават със горчив и стипчив вкус, придават специфичен цвят, мирис и оксидативна устойчивост.  Фенолите имат подчертано антисептично действие, а някои техни производни или растения, в които се съдържат се използват като вкусови подправки. 
Фенолните съединения, често се групират и според фармакологичните им свойства и здравословните ефекти, които предизвикват: противовъзпалителни,  антисептични, антидепресивни, антитоксични, диуретични, епителизиращи, кардиологични, карминативни, съдоразширяващи, противодиабетични, седативни, холеретични, противотуморни, антиканцерогенни и други. Някои по-сложни полифеноли проявяват комплексно въздействие върху здравето, но почти всички фенолни съединения имат мощно антиоксидантно действие.
Днес полифенолите са предмет на задълбочени научни и клинични проучвания, целящи по-широкото им приложение в медицинската практика и терапията на различни заболявания. Полифенолите са широкопризнати в медицината и фитотерапията, главно поради следните терапевтични свойства:
Кардио-протективни свойства на полифенолите:
 
Резвератол -
полифенол от групата на силибените, открит във високи количества в червеното вино, розето и гроздето -традиционно препоръчвани за здраво сърце.
Понижават инцидентите със сърдечно-съдови заболявания.Понижават високия холестероли риска от тромбози. Предотвартяват оксидацията на LDL холестерола, като по този начин предотвратяват развитието на атеросклероза. 
Противовъзпалителни свойства:
Кверцетинът 
действа антивирусно, противовъзпалително, антиастматично, и антираково, като особено полезно е неговото действие в червеният лук. 
Полифенолите използват различни пътища за прекъсване на възпалителните процеси в организма, като най-честоблокират ейкозаноидния синтез на про-възпалителни молекули и ензими: тромбоксани, простагландини, циклоксигеназа- 1,-2 и други. Известен представител на тази група полифеноли е Аспиринът..  
 
Антиоксидантни и стимулиращи метаболизма свойства:
Цианидинът 
стимулира обмяната на веществата,  действа антиоксидантно и кардиопротективно. Най-високо е съдържанието му в боровинките, гроздето, глога, къпините, малините, ягодите и други горски плодове,  ябълките и сливите. 
Полифенолите улавят свободните радикали, неутрализират токсичните метаболити в организма, намаляват нивото на кръвната захар и спомагат за преодоляването на метаболитни смущения от типа на захарния диабет и затлъстяването. Добри представители в това отношение са флавонидите, изофлавоните, антоцианидите, съдържащи се в зелено и червено обагрените плодове и зеленчуци.   
Нервопротективни и седативни свойства: 
 
Апигенинът има свойството да стимулира неврогенезата при възрастните хора, но също така проявява и противовъзпалителни и антиракови свойства. Съдържа се в лайката, целината и магданоза.
Някои полифеноли действат антидепресивно, понижават нивата на кортизол при стрес иукрепват нервната система.
Фитоестрогенно действие: 
Изофлавоните  
са полифенолни фитохимикали, с изразено фитоестрогенно действие и се съдържат в бобовите култури, соята, бирената мая, някои ядки и люцерната.
Повечето полифеноли имат изразено фитоестрогенно действие, което се обяснява със свойствата им да заместват в една или друга степен андрогенните хормоти, свързвайки се със съответните хормонални рецептори. Това определя важната им роля в хормоналния баланс, и особено впревенцията на хормон-зависимите канцерогенни процесикато рак на гърдата ипростатата. . 
Антиканцерогенни и противотуморни свойства:
 
Куркуминът 
е един от най-изследваните сложни полифеноли, не само поради комплексните му антиоксидантни, антитоксични, противовъзпалителни, кардио- и хепатопротективни свойства, но най-вече поради способността на този фитохимикал да атакува раковите клетки по различни пътища. През последните 10 г. са изнесени над 6000 научни публикации относно действието на куркумин, 1500 от които са само през последната година.
Безспорна е ролята на полифенолите в разработването на съвременните антиракови фармацевтични формули и натурални терапевтични средства, поради антипролиферативните, антимутагенни, антиканцерогенни, противовъзпалителни и противотуморни свойства. 
Някои полифеноли имат комплексно въздействие и са в състояние да предизвикат апоптоза на раковите клетки, без да увреждат съседните здрави тъкани. Такива молекули са птеростибен, резвератол, апигенин, цианидин и други. Особено внимание в това отношение заслужава сложният полифенол куркумин, съдържащ се единствено в растението Куркума Лонга, от което се приготвя индийската подправка куркума и куркумин-съдържащи хранителни добавки като ИнхибирелА®


АНТИ-ХАПЧЕТА ПРОТИВ АВТОИМУННИТЕ БОЛЕСТИ

  СИСТЕМНИ ПСИХОЛОГИЧНИ МЕХАНИЗМИ, НАРУШАВАЩИ БИОХИМИЧНОТО РАВНОВЕСИЕ И АКТИВИРАЩИ АВТОИМУННИТЕ ЗАБОЛЯВАНИЯ. КОНВЕНЦИОНАЛНИ МЕТОДИ ЗА ...